KRÕLL

TEEMA: Kevad

ALATEEMA: Lilled kevadel

KUUPÄEV: 12.04- 16.04.2021

SIHTGRUPP: Täieliku keelekümbluse rühm (4 – 7 aastased)

ÕPETAJAD: Marina Belova, Tiia Truške

Tegevuse liik Alaliik Eesmärgid
 

 

 

HOMMIKURING/ ÕHTURING

 

·         Tervituslaulud: „Kes on täna meiega?“, „Tere poisid ja tüdrukud“ , „Koos hea meil olla“; „Esmaspäeva järel tuleb teisipäev“.

·         Hommikuringi salmid :„Igal uuel hommikul“  „Neli aastaaega“; 

„Tere mu varbad, põlved ja käed“; „Tere, tere esmaspäev“.

·         Pallimäng : „Nimi, perekonnanimi, vanus, sugu, aadress“.

·         Loendame lapsi, võrdleme poiste ja tüdrukute arvu.

·         Kalender: kevade kuud; aastaajad, nädalapäevad

·         Pildi –ja täringumängud, plakat „Mis toimub kevadel?“ „Missugune ilm kevadel on?“ „Kevade tunnused“

·         Võlukotimäng: „Mis tuju sul on?“

·         Pildi / täringumäng : „Mis kevadlill see on? Kirjelda lille“

·         Sõrmemäng: „Sõrmi loen ma kokku nii“; „Kus mu sõrmed käinud?“ Käemäng „Lahti – kinni“; „Soku, soku, batši, batši“.

 

·         Liikumismängud : „Noogutame, plaksutame, lehvitame….“ ,  „Minu keha“; „ Kop- kop jalaga“

·         Sissejuhatus nädalateemasse

4 -5a.  laps püüab õpetajaga kaasa laulda õpitavaid laule.

5 -6a. laps teab tervituslaule ja hommikuringi salme.

6 – 7 a.laps teab tervituslaule ja hommikuringi salme.

4 – 5a. laps ütleb küsimuse korral oma ees – ja perekonnanime. Vastab õigesti küsimusele, kas ta on poiss või tüdruk. Ütleb vastuseks vanuse küsimusele oma ea aastates.

5 – 6a. laps oskab öelda oma nime, vanuse ja soo (poiss,tüdruk); aadressi.

6 – 7a. laps oskab end tutvustada.

4 – 5a. laps oskab kokku lugeda (õpetaja abiga).

5 – 6 a. laps oskab kokku lugeda ja võrrelda, keda on rohkem/vähem/kes puudub.

6 – 7a. laps oskab kokku lugeda ja võrrelda, keda on rohkem/vähem/kes puudub.

4 – 5a. laps tunneb „eile – täna – homme“ tähendust, nimetab nädalapäevi, kuud (märts), aastaaega (kevad).

5 – 6a. laps tunneb „ eile – täna – homme“ tähendust, nimetab nädalapäevi, kevade kuid (märts, aprill, mai), aastaaegu (talv, kevad, suvi, sügis).

6 – 7a. laps teab nädalapäevade nimetusi ja järjekorda. Teab kuude nimetusi ning enda sünnikuud ja päeva. Teab aastaaega.

4 – 5a. laps oskab nimetada erinevaid ilmastikunähtusi (lumi sulab, õues on külm / soe; ojakesed voolavad; päike soojendab, …).

5 – 6a. laps nimetab ilmastikunähtusi ja kirjeldab neid (lumi sulab, õues on külm / soe, ojakesed voolavad, jääpurikad tilguvad, päike soojendab, puudele tulevad pungad).

6 – 7a. laps selgitab ilmastikunähtuste seost aastaaegadega. (lumi sulab, õues on külm / soe, ojakesed voolavad, jääpurikad tilguvad, päike soojendab, puudele tulevad pungad, väljas on valgem, saabuvad esimesed linnud). Laps kirjeldab kevadet plakati  järgi.

4 – 5a. laps teab sõnu : hea, paha, lõbus, nukker tuju.

5 – 6 a. laps teab sõnu: hea, paha, lõbus, nukker, mõtlev, kuri, jonnakas tuju.

6 – 7a. laps teab sõnu : hea, paha, lõbus, nukker, mõtlev, kuri, jonnakas tuju. Laps oskab seletada, miks tal on selline tuju.

 4 – 5a. laps teab kevadlilli: maikelluke, lumikelluke, nartsiss, tulp.

5 – 6 a. laps teab kevadlilli: maikelluke, lumikelluke, võilill, sinilill, tulp, nartsiss.

6 – 7a. laps teab kevadlilli: maikelluke, lumikelluke, võilill, sinilill ,nartsiss, tulp, hüatsint, priimula.

4 – 5a./ 5 – 6a. /6 – 7a. laps teab sõrme ja käemängu ja oskab mängida. 

4 – 5a. /5 – 6a./ 6 – 7a. laps teab liikumismänge ja oskab mängida.

Sissejuhatus õppepäeva

 MINA JA KESKKOND INTEGREERITUD KEELE JA KÕNEGA ·         Nädala sõnavara: Kevadlilled metsas: maikelluke, lumikelluke, võilill, sinilill.

Kevadlilled aias: nartsiss, tulp, hüatsint, priimula. Õis, vars, lehed ( pikad/ lühikesed, kitsad / laiad, rohelised). 

·         Presentatsioon : „Lilled kevadel“

·         Did. Mäng „Arva ära, mis lill see on“

·         Tööleht: „Joonista, mida vajab lill kasvamiseks“

·         Proov emadepäevaks „Lepatriinu jalutuskäik“

·         Laulud  ja mängud emadepäevaks ja lõpupeoks

4 – 5a. laps teab kevadlilli: maikelluke, lumikelluke, nartsiss, tulp.

5 – 6 a. laps teab kevadlilli: maikelluke, lumikelluke, võilill, sinilill, tulp, nartsiss. Laps teab lille osi: õis, vars, lehed.

6 – 7a. laps teab kevadlilli: maikelluke, lumikelluke, võilill, sinilill ,nartsiss, tulp, hüatsint, priimula. Laps teab lille osi: õis, vars, lehed.

4 – 7a. laps teab, et lilled vajavad kasvamiseks vett, soojust ja valgust.

4 – 7a. laps teab laule ja mänge emadepäevaks ja lõpupeoks.

 

 

 

 

 

 

 LUGEMINE JA KIRJUTAMINE ·         Tööleht „Kirjuta ja värvi“ (lill ja lille nimetus)

·         Did. mäng „Mis täht puudub?“

 4 – 5a. laps tunneb sõnades ära õpitud tähed ja nimetab neid. Laps oskab joonistada üle , kirjutada sõnad üle ja värvida.

5 – 6a. laps kirjutab õigesti üksikuid sõnu,  kus on tuttavad tähed.  Laps oskab joonistada üle, kirjutada sõnad üle ja värvida.

6 – 7a.. laps kirjutab õigesti üksikuid sõnu trükitähtedega (nt oma nime) ja sõnu, kus on tuttavad tähed. Laps oskab oma nime ja perekonnanime kirjutada. Laps oskab joonistada üle, kirjutada sõnad üle ja värvida.

 

 MATEMAATIKA

·         Did. Mäng: «Võrdle. Leia samasugused lilled“

·         Tööleht: “Kirjuta puuduvad numbrid“

4 – 5a. laps teab numbreid 0st kuni 10ni.

5- 6a. laps teab numbreid 0 st kuni 12ni.

6 – 7a. laps teab numbreid 0st kuni 12 ni.

 KUNST ·         Kleepetöö : „Hüatsindid“ (galeriiks)

·         Joonistamine  + aplikatsioon : „Lilled“

4 -5a. Kortsutab iseseisvalt pehmet paberit ning rebib paberist tükke. Katab aluspinna liimiga, liimib kujundeid.

5 -6a. Rebib ja lõikab paberist ribasid ja kujundeid ning kleebib need sõltuvalt töö olemusest.

6 – 7a. Kujundab või täiendab oma tööd, kleepides sellele erinevast materjalist tükke, objekte jne.

 ÕUESÕPE ·         Kevade tunnused

 ·         Õppekäik + tööleht: „Värvi, mida märkasid õppekäigul!“ (vaatleme kevadlilli ka).

·         Mäng: „Maa –vesi – õhk – tuli“

·         Liikumismängud:, „Ali – Babaa“ , „Igal linnul oma pesa“ , „ Rebane ja siilid“; „Meri lainetab üks“.

 4 – 5a. laps oskab nimetada erinevaid ilmastikunähtusi (õues on külm/ soe; lumi sulab; ojakesed voolavad; päike soojendab).

5 – 6a. laps nimetab ilmastikunähtusi ja kirjeldab neid (õues on külm/ soe; ojakesed voolavad; päike soojendab; lumi sulab; puudele tulevad pungad; väljas on valgem).

6 – 7a. laps selgitab ilmastikunähtuste seost aastaaegadega (õues on külm / soe; ojakesed voolavad; päike soojendab; lumi sulab; puudele tulevad pungad; väljas on valgem; saabuvad esimesed linnud; jääpurikad tilguvad).

4 – 7a. laps oskab jälgida ümbritsevat loodust ning märgata erinevaid loodusobjekte (Kass/koer jalutab, liblikas lendab, päike paistab /ei paista, taevas on selge / taevas on pilves, lilled õitsevad, linnud lendavad / laulavad, linnupesa on puu otsas,  tiigis pardid ujuvad, rohi tärkab, tuul puhub / ei puhu, söögimajad/pesakastid on puu otsas).

4 – 5 a.laps teab, et loomad elavad maismaal, kalad elavad vees, linnud lendavad õhus, kivi ei põle.

 6– 7a.laps oskab kiirelt reageerida ja nimetada elusolendeid ja eluta objekte teda ümbritsevast elust.

4 – 7a. laps oskab mängida liikumismänge.