Alates selle aasta oktoobrist toimub Narva linnas lasteaiateenuse taotlemine ja taotluste menetlemine haridusteenuste haldamise veebikeskkonnas ARNO (www.arno.ee). 

Lasteaiakoha saamiseks tuleb nüüd lapsevanemal esitada taotlus iseseisvalt veebikeskkonnas ARNO või pöörduda (mugavaima või lähima) lasteaia poole, et taotluse täitmiseks siseneda asutuse juhendamisel ARNO veebikeskonda ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID abil.

Lapsevanema võimalused:

 • Saab teha lapsele järjekorrataotluse lasteasutusse
 • Saab oma laste taotlusi vaadata ja muuta
 • Saab teavituse, kui tema lapsele tehakse kohapakkumine
 • Kohapakkumise kinnitamine või sellest loobumine
 • Näeb lapse kohaga seotud andmeid (millal alustas, millal lõpetab)
 • Saab teha lasteasutusest lahkumise taotluse

Lapsevanema juhend:

https://confluence.loc.piksel.ee/display/ARNO/Lasteaed

Narva Lasteaed Punamütsike kuulutab välja konkursi logopeedi 0,5 ametikoha täitmiseks

Narva Lasteaed Punamütsike kuulutab välja konkursi logopeedi 0,5 ametikoha täitmiseks.
Töö sisuks on:

 •  laste kõneprobleemide kaardistamine,
 •  kõneprobleemidega laste kõne arendamine,
 • laste kõnepuuete kõrvaldamine või leevendamine ja suhtlemisoskuse parandamine;
 • koostöö lapsevanematega;
 • õpetajate nõustamine logopeedilistes küsimustes.
 •  läbiviidava töö dokumenteerimine.
  Kandidaatidele esitavad nõuded:
 • vastavus HTM-I poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele;
 • riigikeele oskus C1- tasemel;
 • logopeedi töökeeleks on eesti keel.
  Ootused kandidaadile:
  –  vastav erialane haridus ja kvalifikatsioon;
  –  eesti keel emakeelena või eesti keele oskus C1 tasemel;
  – eelnev töökogemus töös väikelastega;
  –  hea suhtlemisoskus ja valmisolek meeskonnatööks;
  –  soov enesearendamiseks.
  Konkursil osalemiseks palume esitada järgmised dokumendid:
 •  avaldus konkursil osalemise kohta;
 • isikut tõendava dokumendi koopia;
 •  eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia;
 •  CV , elulookirjeldus -sh töö- või teenistuskäik või portfoolio ;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate digitaalselt allkirjastatud
  dokumentide koopiad;
 •  muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Tööle asumise aeg alates 01.09.2022.
Dokumendid esitada hiljemalt 29.08.2022. a aadressil Kreenholmi 8A, Narva või e-posti teel
paikene64@gmail.com (märgusõnaga „Konkurss”).