Narva Lasteaed Punamütsike  kutsub oma meeskonda tööle logopeedi.

Narva Lasteaed Punamütsike  kutsub oma meeskonda tööle logopeedi.

Sobival kandidaadil on

 • ametikohale vastav kvalifikatsioon ja kompetentsid,
 • eesti keel emakeelena või  eesti keele oskus  C1-tasemel,
 • vastutustunne, avatus ja hea suhtlemisoskus,
 • oskus väärtustada koostööd.

 Meie pakume

 • kaasaegset töökeskkonda,
 • paindlikke võimalusi eneseteostuseks,
 • ühisüritusi ja koolitusi,
 • konkurentsivõimelist töötasu.

Töö asukoht. Narva Lasteaed Punamütsike  Kreenholmi 8A, Narva  linn.

Lisainfo, tel 55 999607.

Sooviavaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume
saata paikene64@gmail.com

Narva Lasteaed Punamütsike kuulutab välja konkursi logopeedi 0,5 ametikoha täitmiseks

Narva Lasteaed Punamütsike kuulutab välja konkursi logopeedi 0,5 ametikoha täitmiseks.
Töö sisuks on:

 •  laste kõneprobleemide kaardistamine,
 •  kõneprobleemidega laste kõne arendamine,
 • laste kõnepuuete kõrvaldamine või leevendamine ja suhtlemisoskuse parandamine;
 • koostöö lapsevanematega;
 • õpetajate nõustamine logopeedilistes küsimustes.
 •  läbiviidava töö dokumenteerimine.
  Kandidaatidele esitavad nõuded:
 • vastavus HTM-I poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele;
 • riigikeele oskus C1- tasemel;
 • logopeedi töökeeleks on eesti keel.
  Ootused kandidaadile:
  –  vastav erialane haridus ja kvalifikatsioon;
  –  eesti keel emakeelena või eesti keele oskus C1 tasemel;
  – eelnev töökogemus töös väikelastega;
  –  hea suhtlemisoskus ja valmisolek meeskonnatööks;
  –  soov enesearendamiseks.
  Konkursil osalemiseks palume esitada järgmised dokumendid:
 •  avaldus konkursil osalemise kohta;
 • isikut tõendava dokumendi koopia;
 •  eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia;
 •  CV , elulookirjeldus -sh töö- või teenistuskäik või portfoolio ;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate digitaalselt allkirjastatud
  dokumentide koopiad;
 •  muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Tööle asumise aeg alates 01.09.2022.
Dokumendid esitada hiljemalt 29.08.2022. a aadressil Kreenholmi 8A, Narva või e-posti teel
paikene64@gmail.com (märgusõnaga „Konkurss”).

Teated

Teade vanemate poolt kaetava osa määrast Narva linna koolieelsetes lasteasutustes

Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ § 2 lõigete 1,2,10 ja 11 kohaselt uueks määraks aastale 2021 meie lasteasutuses on:
29.20 eurot kuus ühe lapse kohta, mis moodustab 5% Vabariigi Valitsuse poolt arvestusperioodile eelnenud eelarveaastaks kinnitatud töötasu alammäärast;