Narva Lasteaed Punamütsike kuulutab välja konkursi logopeedi 0,5 ametikoha täitmiseks

Narva Lasteaed Punamütsike kuulutab välja konkursi logopeedi 0,5 ametikoha täitmiseks.
Töö sisuks on:

 •  laste kõneprobleemide kaardistamine,
 •  kõneprobleemidega laste kõne arendamine,
 • laste kõnepuuete kõrvaldamine või leevendamine ja suhtlemisoskuse parandamine;
 • koostöö lapsevanematega;
 • õpetajate nõustamine logopeedilistes küsimustes.
 •  läbiviidava töö dokumenteerimine.
  Kandidaatidele esitavad nõuded:
 • vastavus HTM-I poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele;
 • riigikeele oskus C1- tasemel;
 • logopeedi töökeeleks on eesti keel.
  Ootused kandidaadile:
  –  vastav erialane haridus ja kvalifikatsioon;
  –  eesti keel emakeelena või eesti keele oskus C1 tasemel;
  – eelnev töökogemus töös väikelastega;
  –  hea suhtlemisoskus ja valmisolek meeskonnatööks;
  –  soov enesearendamiseks.
  Konkursil osalemiseks palume esitada järgmised dokumendid:
 •  avaldus konkursil osalemise kohta;
 • isikut tõendava dokumendi koopia;
 •  eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia;
 •  CV , elulookirjeldus -sh töö- või teenistuskäik või portfoolio ;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate digitaalselt allkirjastatud
  dokumentide koopiad;
 •  muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Tööle asumise aeg alates 01.09.2022.
Dokumendid esitada hiljemalt 29.08.2022. a aadressil Kreenholmi 8A, Narva või e-posti teel
paikene64@gmail.com (märgusõnaga „Konkurss”).