Lapsevanemale

NB! Narva Lasteaed Punamütsike kollektiivpuhkus 2023.a-l.

Käesoleval aastal on meie lasteaed kinni ja kollektiivpuhkusel 05.06.2023- 14.07.2023. Lapsi ootame lasteaeda alates 17.07.2023.

 

Lugupeetud lapsevanemad!

Alates selle aasta oktoobrist toimub Narva linnas lasteaiateenuse taotlemine ja taotluste menetlemine haridusteenuste haldamise veebikeskkonnas ARNO (www.arno.ee). 

Lasteaiakoha saamiseks tuleb nüüd lapsevanemal esitada taotlus iseseisvalt veebikeskkonnas ARNO või pöörduda (mugavaima või lähima) lasteaia poole, et taotluse täitmiseks siseneda asutuse juhendamisel ARNO veebikeskonda ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID abil.

Lapsevanema võimalused:

 • Saab teha lapsele järjekorrataotluse lasteasutusse
 • Saab oma laste taotlusi vaadata ja muuta
 • Saab teavituse, kui tema lapsele tehakse kohapakkumine
 • Kohapakkumise kinnitamine või sellest loobumine
 • Näeb lapse kohaga seotud andmeid (millal alustas, millal lõpetab)
 • Saab teha lasteasutusest lahkumise taotluse

Lapsevanema juhend:

https://confluence.loc.piksel.ee/display/ARNO/Lasteaed

 

Lugupeetud lapsevanemad!

01.05- 31.08.2021 koha ja õppetasu arvestust teostatakse faktipõhiselt võttes arvesse lapse viibitud aega lasteaias.

Ув.родители! 01.05- 31.08.2021 оплата места и учебных производится по факту.

 

NB! Narva Lasteaed Punamütsike kollektiivpuhkus 2021.a-l.

Käesoleval aastal on meie lasteaed kinni ja kollektiivpuhkusel 16.06.2021- 16.07.2021. Lapsi ootame lasteaeda alates 19.07.2021.

 

Alates 11.03.2021.

Hea lapsevanem, palume ilma vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda mitte viia. Viiruse laialdase leviku tõttu peame kõik vähendama oma igapäevaseid kontakte nii palju kui võimalik. See tähendab, et kui vähegi võimalik, tuleks koju jätta ka lasteaialapsed. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik jääda kaugtööle, tuleb võimaldada jätkuvalt lasteaias või -hoius käimine.

Eriti oluline on tagada lasteaia või -hoiu teenus lapsevanematele, kes täidavad tööülesandeid, mis on seotud elutähtsa teenuse osutamisega või riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalike ülesannete täitmisega (nt politsei, pääste, meditsiin, kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainetööstus, toidupood, transpordisektor jms).

Allikas: https://www.hm.ee/et/uudised/11-martsist-hakkavad-kehtima-rangemad-piirangud-haridus-ja-noortevaldkonnale

 

15.10.2020

Hea lapsevanem!

Lasteaeda on saabunud Eesti peaministri, terviseameti peadirektori ja teadusnõukoja juhi ühispöördumine. See on väljas lasteaia välisustel.

Palun lugege see läbi! Hoiame üksteist ja tõkestame koos koroonaviiruse levikut.

Lasteaia administratsioon

Asja viide: 20-02232

Head omavalitsusjuhid!

Pöördume teie poole murega koroonaviiruse jätkuva leviku pärast. Palume teid, et avaldaksite meilile lisatud ühispöördumise oma koduleheküljel ja teistes kanalites ning jagaksite seda ka oma valdade ja linnade koolide, lasteaedade, raamatukogude, sotsiaalmajade, hooldekodude, ettevõtete ja teiste tööandjatega.

Rohkem infot leiate aadressilt kriis.ee.

Täpsustavate küsimuste korral kirjutage palun press@riik.ee.

 Püsime terved ja hoiame üksteist, Ida-Virumaad ning kogu Eestit!

Peaminister Jüri Ratas

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno

Teadusnõukoja juht professor Irja Lutsar

 

Koroonaviiruse leviku tõkestamise juhend lasteaedadele

Töö korraldus

 • Tagada kõigile majas viibivatele inimestele käte pesemiseks, kuivatamiseks ja desinfitseerimiseks vajalike vahendite olemasolu ja isiklike kaitsevahendite kättesaadavust. Paigaldada käte desinfitseerimisvahendid vastavalt vajadusele ruumidesse ja/või liikumisteedele, veendudes, et on tagatud kemikaaliohutus ning vahendeid kasutatakse eesmärgipäraselt ja korrektselt.
 • Selgitada välja riskigruppi kuuluvad lapsed ja õpetajad ning vajadusel ja võimalusel korraldada riskigruppi kuuluvatele lastele ja õpetajatele õppimine ja töö ohututes tingimustes, näiteks distantsilt.
 • Kokku leppida ühtne suhtlusallikas, mis on kättesaadav kõigile töötajatele, õpetajatele ja vanematele.
 • Hajutada hoones viibivaid inimesi, et vähendada kontakte.
 • Kõik tegevused korraldada oma (kodu)rühmaruumis. Ühiste ruumide kasutamisel kaaluda selle vajalikkust. Võimalusel vältida ühiste ruumide kasutamist. Ühiste ruumide kasutamisel tagada ruumide ja pindade desinfitseeriv märgpuhastus.
 • Tuulutada kasutatavaid ruume regulaarselt, kasutada ventilatsiooni. Tagada ruumide ja pindade sagedane märgpuhastus..
 • Üritusi kavandades kaaluda nende vajalikkust. Korraldada üritusi väiksemates rühmades, erinevaid rühmi segamata, et oleks võimalik haigestumisjuhtumi korral tuvastada lähikontaktsete ring. Ürituste korraldamisel eelistada võimalusel ruumile värsket õhku. Üritusel osalejatel viibida hajutatult. Tagada osalejatele desinfintseerivate vahendite ja isiklike kaitsevahendite kättesaadavust.
 • Õppekäikude korraldamisel kaaluda vajalikkust, veenduda, et õppekäigu sihtkoht on ohutu. Korraldada õppekäigud rühmade kaupa.
 • Reguleerida lasteaeda sisenemist. Vajadusel kehtestada vanematele sisenemise piiranguid.
 • Edasi lükata kõik välisreisid ja rahvusvahelised üritused.
 • Kõigil töötajatel ja lastel, kes tuleb välisreisilt riigist, kus nakkuskordaja on 16 või enam, jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni. Info riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele leiab Välisministeeriumi kodulehelt: https://vm.ee/et/ teave-riikide-ja-eneseisolatsiooninouete-kohtaeuroopast-saabujatele.

Haigussümptomid, haiguse tuvastamine

 • Saata haiguse sümptomitega lapsed ja töötajad koju. Vajadusel tagada lasteaias viibijate täielik või osaline/valikuline regulaarne kehatemperatuuri mõõtmine. Haigussümptomitega inimene ei tohi lasteaeda siseneda.
 • Inimesel, kes on olnud lähikontaktis COVID-19 haigestunuga, jääda 14 päevaks eneseisolatsiooni. Lähikontaktiga on tegemist, kui inimene: » elas samas majapidamises COVID-19 haigega; » on olnud füüsilises lähikontaktis COVID-19 haigega vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel; » on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on tema peale köhitud, on katsunud kasutatud salvrätti paljaste kätega); » on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt klassiruumis, nõupidamisruumis, haigla ooteruumis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel.
 • Haigussümptomitega töötajal teavitada asutuse juhtkonda, pöörduda telefoni teel perearsti poole ning jääda koju. Kui COVID-19 diagnoos leiab kinnitust, teavitada juhtkonda.
 • Lasteaias viibiva lapse haigustunnuste ilmnemisel pöörduda tervishoiutöötaja poole, kes teavitab asutuse juhtkonda. Direktoril informeerida haigestumisest lapse vanemaid. Lasteaias viibiv haigestunu isoleerida teistest, kasutades selleks sobivat ruumi. Kui haigestunu terviseseisund silmnähtavalt halveneb, helistada 112.
 • Lapse vanemal või seaduslikul esindajal teavitada lasteaia direktorit kohe, kui haigestunu lapse puhul leiab COVID-19 diagnoos kinnitust. Direktoril teavitada haigestumise tuvastamisest selles rühmas käivate laste vanemaid ja rühmas töötanud õpetajaid. Teavitamisel olla delikaatne, mitte mainida haigestunu nime jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks.
 • Haigestunuga lähikontaktis olnud inimestel jääda 14 päevaks koju. Kui rühmas on tuvastatud haigestumine, suunata haigestunu lähikontaktsed kaheks nädalaks koju, kaaluda kogu rühma koju suunamise vajalikkust. Piirata 14 päeva jooksul haigestunu rühmakaaslaste ja õpetajate osalemist ühisüritustel. Isolatsioonis viibivatel lastel ja töötajatel välistada ka huviringides, kaubanduskeskustes jm viibimine.
 • Haigestumise tuvastamise puhul lasteaia juhtkonnal ja tervishoiutöötajal teha koostööd Terviseameti regionaalosakonnaga, kes võtab asutusega ühendust ja teavitab kinnitatud diagnoosist, selgitab välja kontaktsed.
 • Lastel ja töötajatel, kes pole haigestunu lähikontaktsed, jätkata tavapärase eluga, jälgides samal ajal oma tervist. Sümptomite ilmnemisel võtta kohe ühendust perearstiga telefoni teel.
 • Koroonaviirusesse haigestumise tuvastamise puhul direktoril kohe teavitada Kultuuriosakonda telefonil 35 99 120 või e-postiga kultuur@narva.ee. Kultuuriosakond koostöös Terviseametiga otsustab, kas lasteaed jätkab tavapärast tööd, lasteaed pannakse osaliselt või täielikult kinni ning kui pikaks ajavahemikuks.

…………………………………………………………………………………………………..

Seoses koroonaviiruse levikuga:

 • 18.03.2020 Riik saatis lasteaedadele juhised tegevuse ümberkorraldamiseks-                                                                                                     Erilist tähelepanu pöörame sellele, et lastevanemate sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud.

Особое внимание обратить надо на то, что государство советует передавать детей учителям групп и от учителей -родителям на улице:                                                                                                       https://www.hm.ee/et/uudised/riik-saatis-lasteaedadele-juhised-tegevuse-umberkorraldamiseks

 • Seoses koroonaviiruse levikuga 12.03.2020. HTMi soovitus: Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust, lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt. Sellegipoolest kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju. https://rus.err.ee/1063206/s-ponedelnika-vse-shkoly-v-jestonii-zakrojutsja?fbclid=IwAR1_HI2hFwc2snlcZJvnsbObmkRrnlVRcx-4Zo-2dxE-APAsAkKOMGs6IsIСовет от Мин.Образования: дет/сады продолжат свою работу, но советуют родителям по возможности оставить детей дома.  https://rus.err.ee/1063206/s-ponedelnika-vse-shkoly-v-jestonii-zakrojutsja
 • Seoses koroonaviiruse levikuga lisainfo on siin:  https://www.hm.ee/et/uudised/juhend-koolidele-seoses-covid-19-levikuga

 

Dokumendid