Lapsevanemale

Huvitavat!!! Igakuised arendavad tegevused lastele ja noortele.

 

Austatud lastevanemad

Narva Linnavalitsus võttis 04.05.2020. a vastu korralduse nr 300-k „Koolieelse lasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest“, millega otsustas vabastada tagasiulatuvalt alates 13.03.2020. a kuni eriolukorra lõpuni lasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa määra (vanema osa) tasumisest lastevanemad, kes:

ei kasutanud eriolukorra kehtivuse ajal koolieelse lasteasutuse teenust (vanema osa tasumisest vabastatakse proportsionaalselt päevade arvule kuus, kui koolieelse lasteasutuse teenust ei ole kasutatud) või

 on saadetud osaliselt tasustatud või tasustamata puhkusele või

 eriolukorra kehtivuse ajal kaotanud töö või

 väikeettevõtjana ei saa eriolukorra tõttu tegutseda või kelle tulu on olulisel määral vähenenud.

Vanema osa tasumisest vabastamiseks peab lapsevanem esitama koolieelse lasteasutuse direktorile avalduse. Koolieelse lasteasutuse direktor hindab esitatud avalduse põhjendatust ning edastab avalduse koos oma kommentaariga Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale, kes avaldusest lähtuvalt tagastab enammakstud summat või kajastab seda ettemaksena.

Avalduse vormi saab rühmaõpetajate käest paberkandjal või saab selle täita elektroonsel kujul ja saata digitaalselt allkirjastatuna lasteaia meilile punamutsike18@gmail.com 

https://dokregister.narva.ee/index.php?page=docshow&docid=281511

Seoses koroonaviiruse levikuga:

  • 18.03.2020 Riik saatis lasteaedadele juhised tegevuse ümberkorraldamiseks-                                                                                                     Erilist tähelepanu pöörame sellele, et lastevanemate sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud.

Особое внимание обратить надо на то, что государство советует передавать детей учителям групп и от учителей -родителям на улице:                                                                                                       https://www.hm.ee/et/uudised/riik-saatis-lasteaedadele-juhised-tegevuse-umberkorraldamiseks

  • Seoses koroonaviiruse levikuga 12.03.2020. HTMi soovitus: Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust, lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt. Sellegipoolest kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju. https://rus.err.ee/1063206/s-ponedelnika-vse-shkoly-v-jestonii-zakrojutsja?fbclid=IwAR1_HI2hFwc2snlcZJvnsbObmkRrnlVRcx-4Zo-2dxE-APAsAkKOMGs6IsIСовет от Мин.Образования: дет/сады продолжат свою работу, но советуют родителям по возможности оставить детей дома.  https://rus.err.ee/1063206/s-ponedelnika-vse-shkoly-v-jestonii-zakrojutsja
  • Seoses koroonaviiruse levikuga lisainfo on siin:  https://www.hm.ee/et/uudised/juhend-koolidele-seoses-covid-19-levikuga
  • Kodukord
  • Vanema osa määr koolieelsetes lasteasutustes aastale 2019
  • Koha- ja toitlustustasu maksmine
  • Lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord
  • Avalduse vormid (Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu taotlus, lapse koolieelsest lasteasutusest väljaarvamine)
  • Lugupeetud lapsevanemad!             KOLLEKTIIVPUHKUS 2020.: 10. juuni  – kuni 10. juuli. Lapsi võtame vastu alates 13. juulist.