Missioon ja visioon


Lasteaia missioon

  • laps tunneb ennast turvaliselt ja oodatuna;
  • lapsevanem tahab oma last meie lasteaeda tuua;
  • õpetaja oskab ja suudab luua last toetava õpikeskkonna;
  • juhtkond teab, kuidas erinevate huvirühmadega lähtuvalt nende huvidest ja vajadustest töötada.

Lasteaia tulevikuvisioon

  • Narva Lasteaed Punamütsike on linna ainus lasteaed, kus käivad eesti keelt emakeelena kõnelevad ja kakskeelsed lapsed.
  • Narva Lasteaed Punamütsike on ainulaadne ja omanäoline lasteaed, mis on eesti keelt ja kultuuri väärtustav ning eesti keelt ja kultuuri kandev asutus.
  • On alusharidust pakkuv konkurentsivõimeline, lapsesõbralik ja usaldusväärne lasteaed.
  • Lasteaias on vene keelt emakeelena kõnelevate laste jaoks soodne ja loomulik keskkond eesti keele kui teise keele õppeks.
  • Lasteaias toimivad nii osalise kui ka täieliku keelekümblusrühmad.