TIMBU-LIMBU

TEEMA: Kevad

ALATEEMA:Putukad ja mutukad on ärevil ja jutukad!

KUUPÄEV: 10.- 14.05.2021

SIHTGRUPP: 1,5- 3 aastased lapsed

ÕPETAJAD: Jekaterina Arlan    

  Alaliik Eesmärgid
Hommikuring Tervituslaul: “Tere hommikust!” “Koos hea meil olla”

Poiss, tüdruk, nimi, Ilmavaatlus.

Näpumäng” Lahti kinni”

Laps teab tervituslaule. Kordab liigutusi täiskasvanu järgi. Teab ilmastikunähtusi: paistab päike, sajab vihma/ lund jne…
Mina ja keskkond Putukad Laps vastab täiskasvanu küsimusele pildile osutamisega. Laps oskab nimetada tuttavaid putukaid.
Kunst Meisterdamine: Lepatriinu

Maalimine: Sipelgas

Laps tunneb rõõmu kunstitegevuses osalemisest. Laps oskab täiskasvanu abiga kasutada liimi ja liimida objektid tasapinnale. Laps tõmbab täiskasvanu abiga jooni paberile võttes värvi pintslile iseseisvalt.
Keel  ja kõne Laulud, näpumäng: Putukad kevadel! Kasutab tuttavaid sõnu tuttavas situatsioonis. Suhtleb täiskasvanuga pildile osutamisega.
Matemaatika Loendamine. Hulkadeks jagamine.

Värvide kordamine.

Laps oskab loendada kolmeni. Laps leiab erinevate esemete hulgast suurem/ väiksem. Laps oskab osutada värvile.
Mänguline tegevus Laulu ja tantsumängud. Tegevus raamatust ” Õpeta mind seda ise tegema” Klotsidest ehitamine, nuku toitmine; mänguköögis toidu valmistamine, laua katmine. Laps tunneb rõõmu liikumisest, oskab teistega koos mängida, kordab liigutusi täiskasvanu järgi, suudab vähemat 5 minutit koondada oma tähelepanu tegevusele.
Õhtune tegevus Mänguline tegevus: Klotsidest ehitamine, nukumängud, pusled, voolimine, paberi rebimine. Laps oskab teistega koos mängida. Eelistab mängukaaslasena täiskasvanut.
Jalutuskäik Ilmastiku vaatlus. Otsime kevade tunnuseid.Otsime ja vaatleme putukaid. Mänguline tegevus, lihtsamad liikumismängud. Meisterdamine looduslikest materjalidest. Laps tunneb rõõmu õues viibimisest. Oskab teistega koos mängida. Tunneb rõõmu liikumisest. Teab ilmastiku nähtusi: paistab päike, puhub tuul jne…

 

 

 

 

 

 

SIPSIK

TEEMA: Kevad

ALATEEMA: Putukad ja mutukad on ärevil ja jutukad

KUUPÄEV: 10.- 14.05.2021

SIHTGRUPP: 3-4 aastased lapsed

ÕPETAJAD: Anu Välja, Elli Košikova 

Tegevuse liik Alaliik Eesmärgid
HOMMIKURING ·Kes on täna meiega?

·Minu tuju. (kurb, rõõmus)

·Ilma vaatlus.

·Kevadkuud ja aastaajad.

·Nädalapäevad.

Laps oskab nimetada ja jälgida, keda ei ole kohal ja kes puudub rühmas.

Laps oskab pildi alusel näidata, milline on tal tuju (kurb, rõõmus).

Laps oskab aknast välja vaadates öelda milline ilm on täna.

Laps oskab nimetada pildi alusel aastaaegu ja nädalapäevi.

KEEL JA KÕNE

 

 

 

·Lastekirjanduse ettelugemine: E.Raud „Sipsik võitleb herilastega“;

·Laste jutustamine teemal: „Kui ma oleksin sipelgas või sääsk“.

(3-4.a) Laps tutvub kirjanduspalaga ja vastab õpetaja poolt esitatud küsimustele ühe või kahe lausungiga;

(4.a) Laps oskab kuulata  ja jutustada 1-2 lausungiga lugusid putukatest.

MINA JA KESKKOND ·Vestlus ja arutelu; erinevate putukate vaatlus õues (kasutades luupi) nt. sipelgas, lepatriinu, mesilane;

·Putuka vaatlus; sipelgas.

(3-4.a) Laps oskab nimetada tuttavaid putukaid;

(3-4.a) Laps oskab kirjeldada sipelgat (väike, punane-must, kiire).

LUGEMINE JA KIRJUTAMINE ·Mäng; „Mida teen ja mis tähega see algab“ raamat „Mängides õpime ja õpetame“ lk. 18;

·Mäng; „Kirjutamine õues“ .

(4.a) Laps oskab ära arvata liikumistegevuse ja oskab määrata sõnas esimese tähe.

(3- 4.a) Laps oskab meisterdada ja kirjutada õpitud tähti liivale, näpu või puupulgaga.

MATEMAATIKA ·Laps reastab esemeid suuruse järgi ja kasutab suurusemõisteid (peenike- jäme , lühike- pikk). (3- 4.a) Laps oskab puuoksi panna ritta jämeduse ja pikkuse järgi.
KUNST ·Kriitidega joonistamine: Lepatriinu;

·Liivavormist tehtud lepatriinu ja selle kaunistamine õues olevatest looduslikest materjalidest. 

(3-4.a) Laps tunneb rõõmu kunstitegevuses osalemisest.

(3-4.a) Laps oskab kasutada liivavorme.

(3-4.a) Laps oskab kasutada erinevaid looduslike materjale.

ÕUESÕPE ·Liikumismäng: Sipelgas;

·Mäng: „Kivikuju“.

(3-4.a) Laps oskab liikuda reas,  ettenäitamise  ja juhendamise järgi ning ühtses tempos õpetaja ja kaaslastega.

(3-4.a) Laps tunneb rõõmu ühistegevuses koos teiste lastega.

 

 

 

 

 

 

 

MÕMMI

TEEMA: Kevad

ALATEEMA: Putukad ja mutukad on ärevil ja jutukad!

KUUPÄEV: 10.- 14.05.2021

SIHTGRUPP: 2-3 aastased lapsed

ÕPETAJA: Maret Kutti

  Alaliik Eesmärgid
Hommikuring Tervituslaul: “Tere hommikust!” “Koos hea meil olla”

Poiss, tüdruk, nimi, Ilmavaatlus.

Näpumäng” Lahti kinni”

Laps teab tervituslaule. Kordab liigutusi täiskasvanu järgi. Teab ilmastikunähtusi: paistab päike, sajab vihma/ lund jne…
Mina ja keskkond Putukad Laps vastab täiskasvanu küsimusele pildile osutamisega. Laps oskab nimetada tuttavaid putukaid.
Kunst Meisterdamine: Lepatriinu

Maalimine: Sipelgas

Laps tunneb rõõmu kunstitegevuses osalemisest. Laps oskab täiskasvanu abiga kasutada liimi ja liimida objektid tasapinnale. Laps tõmbab täiskasvanu abiga jooni paberile võttes värvi pintslile iseseisvalt.
Keel  ja kõne Laulud, näpumäng: Putukad kevadel!

 

 

Kasutab tuttavaid sõnu tuttavas situatsioonis. Suhtleb täiskasvanuga pildile osutamisega.
Matemaatika Loendamine. Hulkadeks jagamine.

Värvide kordamine.

Laps oskab loendada kolmeni. Laps leiab erinevate esemete hulgast suurem/ väiksem.

Laps oskab osutada värvile.

Mänguline tegevus Laulu ja tantsumängud. Tegevus raamatust ” Õpeta mind seda ise tegema” Klotsidest ehitamine, nuku toitmine; mänguköögis toidu valmistamine, laua katmine. Laps tunneb rõõmu liikumisest, oskab teistega koos mängida, kordab liigutusi täiskasvanu järgi, suudab vähemat 5 minutit koondada oma tähelepanu tegevusele.
Õhtune tegevus Mänguline tegevus: Klotsidest ehitamine, nukumängud, pusled, voolimine, paberi rebimine. Laps oskab teistega koos mängida. Eelistab mängukaaslasena täiskasvanut.
Jalutuskäik Ilmastiku vaatlus. Otsime kevade tunnuseid.Otsime ja vaatleme putukaid. Mänguline tegevus, lihtsamad liikumismängud. Meisterdamine looduslikest materjalidest. Laps tunneb rõõmu õues viibimisest. Oskab teistega koos mängida. Tunneb rõõmu liikumisest. Teab ilmastiku nähtusi: paistab päike, puhub tuul jne…

 

 

 

 

KRÕLL

TEEMA: Kevad

ALATEEMA: Putukad ja mutukad

KUUPÄEV: 10.- 14.05.2021

SIHTGRUPP: Täieliku keelekümbluse rühm (4 – 7 aastased)

ÕPETAJAD: Marina Belova, Tiia Truške

Tegevuse liik Alaliik Eesmärgid
 HOMMIKURING/ÕHTURING

 

·Tervituslaulud: „Kes on täna meiega?“, „Tere poisid ja tüdrukud“ , „Koos hea meil olla“; „Esmaspäeva  järel tuleb teisipäev“.

·Hommikuringi salmid :„Hommik käes“  „Neli aastaaega“; 

„Tere mu varbad, põlved ja käed“; „Tere, tere esmaspäev“.

·Pallimäng : „Nimi, perekonnanimi, vanus, sugu, aadress“.

·Loendame lapsi, võrdleme poiste ja tüdrukute arvu.

·Kalender: kevade kuud; aastaajad, nädalapäevad

·Pildi –ja täringumängud, plakat „Mis toimub kevadel?“ „Missugune ilm kevadel on?“ „Kevade tunnused“

·Võlukotimäng: „Mis tuju sul on?“

·Võlukotimäng :„ Geomeetrilised kujundid“

·Võlukotimäng: „ Tähed. Numbrid“

·Sõrmemäng: „Sõrmi loen ma kokku nii“; „Kus mu sõrmed käinud?“ „Ämblik“.  Käemäng : „Lepatriinu“

·Liikumismängud “Väikesed putukad“ ,  „Minu keha“; „ Kop- kop jalaga“

·Sissejuhatus nädalateemasse

4 -5a.  laps püüab õpetajaga kaasa laulda õpitavaid laule.

5 -6a. laps teab tervituslaule ja hommikuringi salme;

6 – 7 a.laps teab tervituslaule ja hommikuringi salme.

4 – 5a. laps ütleb küsimuse korral oma ees – ja perekonnanime. Vastab õigesti küsimusele, kas ta on poiss või tüdruk. Ütleb vastuseks vanuse küsimusele oma ea aastates;

5 – 6a. laps oskab öelda oma nime, vanuse ja soo (poiss,tüdruk); aadressi

6 – 7a. laps oskab end tutvustada.

4 – 5a. laps oskab kokku lugeda (õpetaja abiga);

5 – 6 a. laps oskab kokku lugeda ja võrrelda, keda on rohkem/vähem/kes puudub;

6 – 7a. laps oskab kokku lugeda ja võrrelda, keda on rohkem/vähem/kes puudub.

4 – 5a. laps tunneb „eile – täna – homme“ tähendust, nimetab nädalapäevi, kuud (märts), aastaaega (kevad);

5 – 6a. laps tunneb „ eile – täna – homme“ tähendust, nimetab nädalapäevi, kevade kuid (märts, aprill, mai), aastaaegu (talv, kevad, suvi, sügis);

6 – 7a. laps teab nädalapäevade nimetusi ja järjekorda. Teab kuude nimetusi ning enda sünnikuud ja päeva. Teab aastaaega.

4 – 5a. laps oskab nimetada erinevaid ilmastikunähtusi (lumi sulab, õues on külm / soe; ojakesed voolavad; päike soojendab, …);

5 – 6a. laps nimetab ilmastikunähtusi ja kirjeldab neid (lumi sulab, õues on külm / soe, ojakesed voolavad, jääpurikad tilguvad, päike soojendab, puudele tulevad pungad);

6 – 7a. laps selgitab ilmastikunähtuste seost aastaaegadega. (lumi sulab, õues on külm / soe, ojakesed voolavad, jääpurikad tilguvad, päike soojendab, puudele tulevad pungad, väljas on valgem, saabuvad esimesed linnud). Laps kirjeldab kevadet plakati järgi.

4 – 5a. laps teab sõnu : hea, paha, lõbus, nukker tuju.

5 – 6 a. laps teab sõnu: hea, paha, lõbus, nukker, mõtlev, kuri, jonnakas tuju.

6 – 7a. laps teab sõnu : hea, paha, lõbus, nukker, mõtlev, kuri, jonnakas tuju. Laps oskab seletada, miks tal on selline tuju.

 4 – 5a. laps teab geomeetrilisi kujundeid : ring, ruut, kolmnurk.

5 – 6 a. laps teab geomeetrilisi kujundeid: ring, ruut, kolmnurk, ovaal, ristkülik.

6 – 7a. laps teab geomeetrilisi kujundeid: ring, ruut, kolmnurk, ovaal, ristkülik, trapets, romb.

 4 – 5a./ 5 – 6a. /6 – 7a. laps teab sõrme ja käemängu ja oskab mängida.

4 – 5a. /5 – 6a./ 6 – 7a. laps teab liikumismänge ja oskab mängida.

 MINA JA KESKKOND INTEGREERITUD KEEL JA KÕNEGA Nädala sõnavara: putukas, lepatriinu, mesilane, liblikas, ämblik, sipelgas, rohutirts, kärbes, tigu, rohi(rohus), leht (lehe peal), mesitaru (mesitarus), lill (lillel).

 ·Presentatsioon : „Putukad ja putukate “

·Did. Mäng: „ Kus putukas elab? Kirjelda putukas“

·Ettevalmistus lõpupeoks

·Laulud  ja mängud lõpupeoks

 

 

 

 

4 – 7 a. laps tutvub putukate nimetustega.

4 -5 a.laps teab putukate elupaika  (lepatriinu elab lehe peal; liblikas elab lillel). Laps teab putukate värvust (liblikas on kollane, valge, kirju; sipelgas on pruun; rohutirts on roheline).

5 – 6a. laps teab putukate elupaika (lepatriinu elab lehe peal; liblikas elab lillel; rohutirts elab rohus). Laps teab putukate värvust (liblikas on kollane, valge, kirju; sipelgas on pruun; rohutirts on roheline; mesilane on kollane ja mustatriibuline; lepatriinu on punane ja täpiline; kärbes on must)

6 -7a.laps laps teab putukate elupaika (lepatriinu elab lehe peal; liblikas elab lillel; rohutirts elab rohus; mesilane elab mesitarus). Laps teab putukate värvust (liblikas on kollane, valge, kirju; sipelgas on pruun; rohutirts on roheline; mesilane on kollane ja mustatriibuline; lepatriinu on punane ja täpiline; kärbes on must; ämblik on hall; sipelgas on pruun).

 LUGEMINE JA KIRJUTAMINE ·Kirjanduspala :”Mesilane” (“Jipp ja Janneke” Annie M.G. Schidt “Jipp ja Janneke” lk 207).

·Kirja eelharjutus :“Kirjuta täht“ (õues asfaldile kriidiga või puupulgaga liivale liivakastis).

 4 -7a.laps oskab tähelepanelukult kirjanduspala kuulata. Laps oskab vastata õpetaja küsimustele.

 4 – 5a. laps tunneb sõnades ära õpitud tähed A, I, O, U,E, R, S, L, M, N, P ja nimetab neid.

5 – 6a. laps kirjutab õigesti üksikuid sõnu trükitähtedega kus on A,I,O,U,E,R, S, T, L, M,N,P,W,Z,Ž, täht. 

6 – 7a.. laps kirjutab õigesti üksikuid sõnu trükitähtedega (nt oma nime) ja sõnu, kus on A,I,O,U,E,R, S, T, K,Ä,Ö,Ü,B,C,D,F,G,H,J,L,M,N,P,W,Z,Ž,Š täht. Laps oskab oma nime kirjutada.

 

 

 MATEMAATIKA ·Did. Mäng: „Loendage putukate jalgu“

·Eksperiment : „Kerge – raske“

 4 – 5a. laps oskab lugeda 0 – 5 ni.

5 – 6a. laps oskab lugeda 0 – 10 ni.

6 – 7a. laps oskab lugeda 0 -12 ni.

4 – 7a. laps teab, et esemed on erinevad : rasked ja kerged. Laps teab, et kerged esemed võivad ujuda, ei upu (puu leht, joogikõrs, helmes) . Laps teab, et rasked esemed ei või ujuda, upuvad (kivi, münt, lusikas) .

 KUNST ·Kleepetöö + vatitikutehnika: „Tigu“

·Meisterdamine: „Mesilane“

4 -5a. Kortsutab iseseisvalt pehmet paberit ning rebib paberist tükke. Katab aluspinna liimiga, liimib kujundeid.

5 -6a. Rebib ja lõikab paberist ribasid ja kujundeid ning kleebib need sõltuvalt töö olemusest.

6 – 7a. Kujundab või täiendab oma tööd, kleepides sellele erinevast materjalist tükke, objekte jne.

 ÕUESÕPE ·Kevade tunnused

 ·Mänguväljakul putukate otsimine ja vaatlus.

·Tööleht : „Märgi paberile putukas“

·Mäng: „Maa –vesi – õhk – tuli“

·Liikumismängud:, „Mesilane aias“ , „Jookse, jookse ,stopp“ , „ Mis putukas ma olen“; „Meri lainetab üks“.

 4 – 5a. laps oskab nimetada erinevaid ilmastikunähtusi (õues on külm / soe; lumi sulab; ojakesed voolavad; päike soojendab).

5 – 6a. laps nimetab ilmastikunähtusi ja kirjeldab neid (õues on külm / soe; ojakesed voolavad; päike soojendab; lumi sulab; puudele tulevad pungad; väljas on valgem).

6 – 7a. laps selgitab ilmastikunähtuste seost aastaaegadega (õues on külm / soe; ojakesed voolavad; päike soojendab; lumi sulab; puudele tulevad pungad; väljas on valgem; saabuvad esimesed linnud; jääpurikad tilguvad).

4 – 7a. laps oskab mängida liikumismänge.

 

 

 

 

 

 

Teated

NB! Narva Lasteaed Punamütsike kollektiivpuhkus 2021.a-l.

Käesoleval aastal on meie lasteaia kollektiivpuhkus 16.06.2021- 16.07.2021. Lapsi ootame lasteaeda alates 19.07.2021.

 

 

Teade vanemate poolt kaetava osa määrast Narva linna koolieelsetes lasteasutustes

Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ § 2 lõigete 1,2,10 ja 11 kohaselt uueks määraks aastale 2021 meie lasteasutuses on:
29.20 eurot kuus ühe lapse kohta, mis moodustab 5% Vabariigi Valitsuse poolt arvestusperioodile eelnenud eelarveaastaks kinnitatud töötasu alammäärast;

 

 

08.01.2021 oli lasteaia juures, Võidu tänava majade number 7 ja 9 vahel leitud kullast kõrvarõngas. Tel 35 605 42

08.01.2021 в районе д/c, между домов Выйду 7 и 9 найдена золотая сережка. Тел. 35 605 42