Teated

Teade vanemate poolt kaetava osa määrast Narva linna koolieelsetes lasteasutustes

Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ § 2 lõigete 1,2,10 ja 11 kohaselt uueks määraks aastale 2021 meie lasteasutuses on:
29.20 eurot kuus ühe lapse kohta, mis moodustab 5% Vabariigi Valitsuse poolt arvestusperioodile eelnenud eelarveaastaks kinnitatud töötasu alammäärast;