MÕMMI

TEEMA: Kevad

ALATEEMA: Esimesed kevadlilled

KUUPÄEV: 12.- 16.04.2021

SIHTGRUPP: 2-3 aastased lapsed

ÕPETAJA: Maret Kutti

Tegevuse liik Alaliik Eesmärgid
HOMMIKURING *Tervituslaul “Kes on täna meiega?“ Hommikulaul. Hommikused rutiintegevused. Riietame Miku õueminekuks.

*Ilmavaatlus (sajab lund/ lund ei saja, päike paistab/päike ei paista, puhub kõva tuul, õues on külm).

*Mina olen poiss/tüdruk.

Laps teab oma nime,oskab nimetada rühmakaaslase nime. Laps teab ja nimetab ilmastikunähtuseid.Laps teab hommikusi rutiintegevusi. Laps oskab ütelda, kas ta on poiss või tüdruk.
KEEL JA KÕNE

 

 

 

 *Luuletuse ettelugemine“Kevade,kevade.“(Lasteaednike ideed-internett).

 

Laps teab lindu, muna, linnupoega.

Laps kuulab talle etteloetavat jõukohast teksti. Kordab sõnu koos õpetajaga kaasa.

 MINA JA KESKKOND

 

 *Vaatlemine ja uurimine. Vaatluses osalemine. Lind. Linnu kehaosad.

Kuldnokk, pesakast, pääsuke.

Laps näitab ja nimetab kevadlilli.

Laps teab lillede osasid (vars, õis, leht).

Laps teab ja nimetab lille õite värvi.

    

    MATEMAATIKA

*Põhivärvide kordamine (punane, sinine, kollane ja roheline).

*Loendame linnupoegi. Loendamine kolmeni.

 

Laps oskab loendada kolmeni.

Laps oskab näidata põhivärve, laps oskab nimetada põhivärve.

 KUNST  

Voolimine:“Linnupoeg.“

Laps oskab veeretada ümarvormi pihupesade vahel. Areneb fantaasiameel.
KUNST Kleepetöö:“Pesakast kuldnokale.“ Laps oskab väljalõigatud kujundi asetada liimitavale pinnale.Laps oskab kasutada liimipulka.
     ÕUESÕPE Ilmavaatlused jalutuskäikudel. Ilmamuutused kevadel (päike paistab, õues on soojem, lumi on sulanud, maas on lombid). Laps oskab vaadelda ilma koos täiskasvanuga. Laps tunneb rõõmu õuesviibimisest.