NUKITSAMEES

TEEMA: Kevadlilled

ALATEEMA: Esimesed kevadlilled

KUUPÄEV: 12.04- 16.04.2021

SIHTGRUPP: 4- 7 aastased lapsed

ÕPETAJAD: Maire Tirman, Julia Lazovskaja  

Tegevuse liik Alaliik Eesmärgid
HOMMIKURING ·         Tervituslaul (õpetaja valikul). Tuju (kurb, nukker, rõõmus)

·         Nädalapäevade nimetamine ja sildid täna on õige nädalapäeva juurde asetamine

·         Laste loendamine, poiste ja tüdrukute arvu  võrdlemine;

·         Kalender (kuu-APRILL, aastaaeg, nädalapäevad, lapse sünnikuupäev ja sünnikuu);

·         Ilm täna (päike paistab/ei paista; sajab vihma; soe/ külm; pilvine/ vahelduva pilvisusega);

Sissejuhatus nädalateemasse

Laps teab tervituslaulu ja hommikuringi salme.

Laps oskab oma tuju kirjeldada (vajaduse korral piltide abil).

Laps oskab lugeda kokku ja võrrelda, keda on rohkem/vähem, kes puudub.

Laps oskab nimetada oma sünnikuud ja päeva.

Laps teab nädalapäevade nimetusi ja järjekorda, kuu nimetusi ja aastaaega.

Laps oskab ilma kirjeldada (vajaduse korral piltide abil).

KEEL JA KÕNE

 

 

 

·         Lastekirjanduse ettelugemine: H. Mänd; „Lumikelluke.“

·         Lastekirjanduse ettelugemine: L. Tungla „Varakevad.“ (E) lk- 325

(5a) Laps oskab edasi anda juttu ja pildil nähtu sisu.

(6-7a) Laps oskab korrata õigesti järele tähenduselt võõraid sõnu.

MINA JA KESKKOND ·         Vestlus arutelu: Esimesed kevadlilled (lumikelluke, märtsikelluke, krookus)

·         Sibula istutamine mulda

·         Kevadlilled- PowerPoint esitlus

(5-6a) Laps teab tuttavaid lillenimetusi.

(6-7a) Laps oskab lilli rühmitada, millised on lille osad, kus lilled kasvavad ja kuidas lillede eest hoolitseda.

(5-6a) Laps teab et sibul vajab kasvamiseks vett, valgust ja õhku.

(5-7a) Laps oskab sibulat õigesti mulda istutada.

LUGEMINE JA KIRJUTAMINE ·         Täht ja häälik „U“

·         Töövihikus „U“ tähe ja hääliku kirjutamine

(5-6a) Laps oskab häälida ja leida hääliku asukohta sõnas (lõpus, keskel, alguses).

(5-7a) Laps leiab sõnas „U“ tähe (teeb ringi ümber).

(6-7a) Laps oskab täita iseseisvalt töövihikut.

MATEMAATIKA ·         Liikumismäng: mõisted ees/ taga; paremal/ vasakul kinnistamine

·         Orienteerumine paberil ja lasteaia territooriumil- kinnistamine

(5-6a) Laps oskab määrata eseme asukohta teise eseme suhtes: all- peal,  kohal, keskel äärel, paremal -vasakul.

(6-7a) Laps oskab orienteeruda tasapinnal (paberil).

KUNST ·         Kleepetöö: LUMIKELLUKESED KORVIS

·         Maalimine: KEVADLILLED

·         Voolimine: PAJUURVAD

(6-7a) Laps väldib maalimisel värvide määrdumist.

(5a) Laps oskab teha objektile väiksemaid detaile pintslivajutuste ja- tõmmetega.

(6-7a) Laps oskab kasutada lilleõie maalimisel pintslit erinevalt (pintsli otsa ja külge).

ÕUESÕPE ·         Mäng; PÄIKE JA VIHM

·         Mäng: „HÄRRA HUNT MIS KELL ON?

Laps oskab mängureeglitest kinni pidada.

Laps oskab teiste lastega mängida.