TIMBU-LIMBU

TEEMA: Kevad

ALATEEMA: Kevade tunnused

KUUPÄEV: 12.- 16.04.2021

SIHTGRUPP: 1,5- 3 aastased lapsed

ÕPETAJAD: Jekaterina Arlan

  Alaliik Eesmärgid
Hommikuring Tervituslaul: “Tere sulle..”

Poiss, tüdruk, nimi, ilmavaatlus.

Näpumäng”Kevad ”

Laps teab tervituslaule. Kordab liigutusi täiskasvanu järgi. Teab ilmastikunähtusi: paistab päike, sajab vihma/lund jne.
Mina ja keskkond Aastaaeg: Kevad

(vaatleme oksi vaasis, millele on tekinud lehed)

Inimese mõju loodusele, loodushoid.

Laps vastab täiskasvanu küsimusele pildile osutamisega. Laps teab, et prügi visatakse selleks ettenähtud kohta.
Kunst Meisterdamine: „ Kasepungad”

Maalimine: Ülased

Laps tunneb rõõmu kunstitegevuses osalemisest. Laps liimib täiskasvanu abiga objektid pinnale. Laps teeb täiskasvanu abiga näpuvärvidega jäljed paberile.

 

Keel  ja kõne Luuletus:” Kevade tulek”

Näpuluuletus: „Aiatööristad kevadel”

 

 Kasutab tuttavaid sõnu tuttavas situatsioonis. Suhtleb täiskasvanuga pildile osutamisega. Suhtleb täiskasvanuga esemetega tegutsemise ajal. Laps kordab liigutusi täiskasvanu järel.
Matemaatika Hulgad: suurem/ väiksem

Värvide kordamine.

Laps rühmitab esemeid ühe sarnase tunnuse alusel (värvus, suurus) hulgaks.

Laps oskab osutada värvile.

Mänguline tegevus Liikumismängud raamatust: “Arendavaid mänge”;”Laulu ja tantsumängud”. Klotsidest ehitamine, nuku toitmine; mänguköögis toidu valmistamine, laua katmine. Tegevus raamatust.M.Montessori” Õpeta mind seda ise tegema”-Lk.56 Suuruse ja kuju tundma õppimine. Laps tunneb rõõmu liikumisest, oskab teistega koos mängida, kordab liigutusi täiskasvanu järgi, suudab vähemalt 5 minutit koondada oma tähelepanu tegevusele.
Õhtune tegevus Mänguline tegevus: Klotsidest ehitamine, nukumängud, pusled, voolimine, paberi rebimine. Laps oskab teistega koos mängida. Eelistab mängukaaslasena täiskasvanut.
Jalutuskäik Ilmastiku vaatlus. Otsime kevade tunnuseid. Mänguline tegevus, lihtsamad liikumismängud. Laps tunneb rõõmu õues viibimisest. Oskab teistega koos mängida. Tunneb rõõmu liikumisest. Teab ilmastikunähtusi: paistab päike, puhub tuul jne.