TIMBU-LIMBU

TEEMA: Kevad

ALATEEMA: Kevade tunnused

KUUPÄEV: 12.- 16.04.2021

SIHTGRUPP: 1,5- 3 aastased lapsed

ÕPETAJAD: Jekaterina Arlan

  Alaliik Eesmärgid
Hommikuring Tervituslaul: “Tere sulle..”

Poiss, tüdruk, nimi, ilmavaatlus.

Näpumäng”Kevad ”

Laps teab tervituslaule. Kordab liigutusi täiskasvanu järgi. Teab ilmastikunähtusi: paistab päike, sajab vihma/lund jne.
Mina ja keskkond Aastaaeg: Kevad

(vaatleme oksi vaasis, millele on tekinud lehed)

Inimese mõju loodusele, loodushoid.

Laps vastab täiskasvanu küsimusele pildile osutamisega. Laps teab, et prügi visatakse selleks ettenähtud kohta.
Kunst Meisterdamine: „ Kasepungad”

Maalimine: Ülased

Laps tunneb rõõmu kunstitegevuses osalemisest. Laps liimib täiskasvanu abiga objektid pinnale. Laps teeb täiskasvanu abiga näpuvärvidega jäljed paberile.

 

Keel  ja kõne Luuletus:” Kevade tulek”

Näpuluuletus: „Aiatööristad kevadel”

 

 Kasutab tuttavaid sõnu tuttavas situatsioonis. Suhtleb täiskasvanuga pildile osutamisega. Suhtleb täiskasvanuga esemetega tegutsemise ajal. Laps kordab liigutusi täiskasvanu järel.
Matemaatika Hulgad: suurem/ väiksem

Värvide kordamine.

Laps rühmitab esemeid ühe sarnase tunnuse alusel (värvus, suurus) hulgaks.

Laps oskab osutada värvile.

Mänguline tegevus Liikumismängud raamatust: “Arendavaid mänge”;”Laulu ja tantsumängud”. Klotsidest ehitamine, nuku toitmine; mänguköögis toidu valmistamine, laua katmine. Tegevus raamatust.M.Montessori” Õpeta mind seda ise tegema”-Lk.56 Suuruse ja kuju tundma õppimine. Laps tunneb rõõmu liikumisest, oskab teistega koos mängida, kordab liigutusi täiskasvanu järgi, suudab vähemalt 5 minutit koondada oma tähelepanu tegevusele.
Õhtune tegevus Mänguline tegevus: Klotsidest ehitamine, nukumängud, pusled, voolimine, paberi rebimine. Laps oskab teistega koos mängida. Eelistab mängukaaslasena täiskasvanut.
Jalutuskäik Ilmastiku vaatlus. Otsime kevade tunnuseid. Mänguline tegevus, lihtsamad liikumismängud. Laps tunneb rõõmu õues viibimisest. Oskab teistega koos mängida. Tunneb rõõmu liikumisest. Teab ilmastikunähtusi: paistab päike, puhub tuul jne.

 

 

 

 

 

 

 

 

SIPSIK

TEEMA: Lilled kevadel

ALATEEMA: Esimesed kevadlilled

KUUPÄEV: 12.- 16.04.2021

SIHTGRUPP: 3-4 aastased lapsed

ÕPETAJAD: Anu Välja, Elli Košikova

Tegevuse liik Alaliik Eesmärgid
HOMMIKURING ·         Tervituslaul; poisid ja tüdrukud.

·         Laulumäng „Kes on täna meiega?“

·         Laste loendamine, poiste ja tüdrukute arvu võrdlemine.

·         Rühmareeglid.

·         Nädalapäevad, aastaajad.

·         Sissejuhatus nädala teemasse.

Laps oskab öelda oma sõbra nime.

Laps oskab loendada ja oskab öelda keda on rohkem, vähem või puudub üldse.

Laps teab rühmareegleid.

Laps teab aastaaegu ja oskab neid nimetada.

Laps teab nädalapäevi.

Laps oskab nimetada ilma tunnuseid.

KEEL JA KÕNE

 

 

 

·         Lastekirjanduse ettelugemine: H.Mänd „Lumikelluke“

·         Luuletuse ettelugemine: „Esimesed kevadlilled“

(3.a) Laps oskab kuulata sisult ja keelelt jõukohaseid etteloetud teksti.

(4.a) Laps oskab vastata küsimustele ühe lausega teksti põhjal.

(3-4.a) Lapsel kasutab oma kõnes õpitud sõnavara (loodus tärkab, kevadlilled).

MINA JA KESKKOND. ·         Vestlus-arutelu teemal: esimesed kevadlilled (lumikelluke, märtsikelluke, krookus) pildimaterjal.

·         Vaatluses osalemine: varakevad ja kevadetunnused.

·         Mäng: Liblikas

(3.a) Laps oskab osutamise korral nimetada tuttavaid lilli.

(4.a) Laps oskab nimetada ning kirjeldada tuttavaid lilli.

(3-4.a) Laps oskab märgata muutusi looduses (õuesõpe).

(3-4a.) Laps oskab reageerida emotsionaalselt muusika iseloomule sealjuures kasutada erinevaid liigutusi.

LUGEMINE JA KIRJUTAMINE ·         Lille iseloomustamine: märtsikelluke (õis, vars, leht).

·         Täht ja häälik A ja B kordamine.

(3-4.a) Laps oskab kasutada kõnes lille osa nimetusi (õis, vars, leht).

(3-4.a) Laps matkib kirjutamist kritseldades pliiatsiga.

MATEMAATIKA ·         Mõisted: kolmnurk ja nelinurk kinnistamine. (3-4.a) Laps oskab eristada kolmnurka ja nelinurka ning leiab kujunditega sarnaseid esemeid rühma toast ja õuest.
KUNST ·         Kleepetöö: lumikelluke

·         Voolimine: kevadlill

·         Templitrükk: tulp

Laps oskab kinnitada paberist lumikellukese taustale.

Laps oskab õpetajat jäljendades muljuda ja näpistada, rullida ja veeretada plastiliini.

Laps vajutab jäljendeid kattes templi iseseisvalt värviga.

Laps oskab näidata teistele oma tööd ja rääkida sellest.

ÕUESÕPE ·         Liiva ja asvaldi peal pulkadest ja kividest mustrite tegemine Laps oskab laduda mustrit (näiteks lill).

Laps kasutab loovalt loodusliku  materjali ja fantaseerib.

 

 

 

NUKITSAMEES

TEEMA: Kevadlilled

ALATEEMA: Esimesed kevadlilled

KUUPÄEV: 12.04- 16.04.2021

SIHTGRUPP: 4- 7 aastased lapsed

ÕPETAJAD: Maire Tirman, Julia Lazovskaja  

Tegevuse liik Alaliik Eesmärgid
HOMMIKURING ·         Tervituslaul (õpetaja valikul). Tuju (kurb, nukker, rõõmus)

·         Nädalapäevade nimetamine ja sildid täna on õige nädalapäeva juurde asetamine

·         Laste loendamine, poiste ja tüdrukute arvu  võrdlemine;

·         Kalender (kuu-APRILL, aastaaeg, nädalapäevad, lapse sünnikuupäev ja sünnikuu);

·         Ilm täna (päike paistab/ei paista; sajab vihma; soe/ külm; pilvine/ vahelduva pilvisusega);

Sissejuhatus nädalateemasse

Laps teab tervituslaulu ja hommikuringi salme.

Laps oskab oma tuju kirjeldada (vajaduse korral piltide abil).

Laps oskab lugeda kokku ja võrrelda, keda on rohkem/vähem, kes puudub.

Laps oskab nimetada oma sünnikuud ja päeva.

Laps teab nädalapäevade nimetusi ja järjekorda, kuu nimetusi ja aastaaega.

Laps oskab ilma kirjeldada (vajaduse korral piltide abil).

KEEL JA KÕNE

 

 

 

·         Lastekirjanduse ettelugemine: H. Mänd; „Lumikelluke.“

·         Lastekirjanduse ettelugemine: L. Tungla „Varakevad.“ (E) lk- 325

(5a) Laps oskab edasi anda juttu ja pildil nähtu sisu.

(6-7a) Laps oskab korrata õigesti järele tähenduselt võõraid sõnu.

MINA JA KESKKOND ·         Vestlus arutelu: Esimesed kevadlilled (lumikelluke, märtsikelluke, krookus)

·         Sibula istutamine mulda

·         Kevadlilled- PowerPoint esitlus

(5-6a) Laps teab tuttavaid lillenimetusi.

(6-7a) Laps oskab lilli rühmitada, millised on lille osad, kus lilled kasvavad ja kuidas lillede eest hoolitseda.

(5-6a) Laps teab et sibul vajab kasvamiseks vett, valgust ja õhku.

(5-7a) Laps oskab sibulat õigesti mulda istutada.

LUGEMINE JA KIRJUTAMINE ·         Täht ja häälik „U“

·         Töövihikus „U“ tähe ja hääliku kirjutamine

(5-6a) Laps oskab häälida ja leida hääliku asukohta sõnas (lõpus, keskel, alguses).

(5-7a) Laps leiab sõnas „U“ tähe (teeb ringi ümber).

(6-7a) Laps oskab täita iseseisvalt töövihikut.

MATEMAATIKA ·         Liikumismäng: mõisted ees/ taga; paremal/ vasakul kinnistamine

·         Orienteerumine paberil ja lasteaia territooriumil- kinnistamine

(5-6a) Laps oskab määrata eseme asukohta teise eseme suhtes: all- peal,  kohal, keskel äärel, paremal -vasakul.

(6-7a) Laps oskab orienteeruda tasapinnal (paberil).

KUNST ·         Kleepetöö: LUMIKELLUKESED KORVIS

·         Maalimine: KEVADLILLED

·         Voolimine: PAJUURVAD

(6-7a) Laps väldib maalimisel värvide määrdumist.

(5a) Laps oskab teha objektile väiksemaid detaile pintslivajutuste ja- tõmmetega.

(6-7a) Laps oskab kasutada lilleõie maalimisel pintslit erinevalt (pintsli otsa ja külge).

ÕUESÕPE ·         Mäng; PÄIKE JA VIHM

·         Mäng: „HÄRRA HUNT MIS KELL ON?

Laps oskab mängureeglitest kinni pidada.

Laps oskab teiste lastega mängida.

 

 

 

MÕMMI

TEEMA: Kevad

ALATEEMA: Esimesed kevadlilled

KUUPÄEV: 12.- 16.04.2021

SIHTGRUPP: 2-3 aastased lapsed

ÕPETAJA: Maret Kutti

Tegevuse liik Alaliik Eesmärgid
HOMMIKURING *Tervituslaul “Kes on täna meiega?“ Hommikulaul. Hommikused rutiintegevused. Riietame Miku õueminekuks.

*Ilmavaatlus (sajab lund/ lund ei saja, päike paistab/päike ei paista, puhub kõva tuul, õues on külm).

*Mina olen poiss/tüdruk.

Laps teab oma nime,oskab nimetada rühmakaaslase nime. Laps teab ja nimetab ilmastikunähtuseid.Laps teab hommikusi rutiintegevusi. Laps oskab ütelda, kas ta on poiss või tüdruk.
KEEL JA KÕNE

 

 

 

 *Luuletuse ettelugemine“Kevade,kevade.“(Lasteaednike ideed-internett).

 

Laps teab lindu, muna, linnupoega.

Laps kuulab talle etteloetavat jõukohast teksti. Kordab sõnu koos õpetajaga kaasa.

 MINA JA KESKKOND

 

 *Vaatlemine ja uurimine. Vaatluses osalemine. Lind. Linnu kehaosad.

Kuldnokk, pesakast, pääsuke.

Laps näitab ja nimetab kevadlilli.

Laps teab lillede osasid (vars, õis, leht).

Laps teab ja nimetab lille õite värvi.

    

    MATEMAATIKA

*Põhivärvide kordamine (punane, sinine, kollane ja roheline).

*Loendame linnupoegi. Loendamine kolmeni.

 

Laps oskab loendada kolmeni.

Laps oskab näidata põhivärve, laps oskab nimetada põhivärve.

 KUNST  

Voolimine:“Linnupoeg.“

Laps oskab veeretada ümarvormi pihupesade vahel. Areneb fantaasiameel.
KUNST Kleepetöö:“Pesakast kuldnokale.“ Laps oskab väljalõigatud kujundi asetada liimitavale pinnale.Laps oskab kasutada liimipulka.
     ÕUESÕPE Ilmavaatlused jalutuskäikudel. Ilmamuutused kevadel (päike paistab, õues on soojem, lumi on sulanud, maas on lombid). Laps oskab vaadelda ilma koos täiskasvanuga. Laps tunneb rõõmu õuesviibimisest.

 

 

 

KRÕLL

TEEMA: Kevad

ALATEEMA: Lilled kevadel

KUUPÄEV: 12.04- 16.04.2021

SIHTGRUPP: Täieliku keelekümbluse rühm (4 – 7 aastased)

ÕPETAJAD: Marina Belova, Tiia Truške

Tegevuse liik Alaliik Eesmärgid
 

 

 

HOMMIKURING/ ÕHTURING

 

·         Tervituslaulud: „Kes on täna meiega?“, „Tere poisid ja tüdrukud“ , „Koos hea meil olla“; „Esmaspäeva järel tuleb teisipäev“.

·         Hommikuringi salmid :„Igal uuel hommikul“  „Neli aastaaega“; 

„Tere mu varbad, põlved ja käed“; „Tere, tere esmaspäev“.

·         Pallimäng : „Nimi, perekonnanimi, vanus, sugu, aadress“.

·         Loendame lapsi, võrdleme poiste ja tüdrukute arvu.

·         Kalender: kevade kuud; aastaajad, nädalapäevad

·         Pildi –ja täringumängud, plakat „Mis toimub kevadel?“ „Missugune ilm kevadel on?“ „Kevade tunnused“

·         Võlukotimäng: „Mis tuju sul on?“

·         Pildi / täringumäng : „Mis kevadlill see on? Kirjelda lille“

·         Sõrmemäng: „Sõrmi loen ma kokku nii“; „Kus mu sõrmed käinud?“ Käemäng „Lahti – kinni“; „Soku, soku, batši, batši“.

 

·         Liikumismängud : „Noogutame, plaksutame, lehvitame….“ ,  „Minu keha“; „ Kop- kop jalaga“

·         Sissejuhatus nädalateemasse

4 -5a.  laps püüab õpetajaga kaasa laulda õpitavaid laule.

5 -6a. laps teab tervituslaule ja hommikuringi salme.

6 – 7 a.laps teab tervituslaule ja hommikuringi salme.

4 – 5a. laps ütleb küsimuse korral oma ees – ja perekonnanime. Vastab õigesti küsimusele, kas ta on poiss või tüdruk. Ütleb vastuseks vanuse küsimusele oma ea aastates.

5 – 6a. laps oskab öelda oma nime, vanuse ja soo (poiss,tüdruk); aadressi.

6 – 7a. laps oskab end tutvustada.

4 – 5a. laps oskab kokku lugeda (õpetaja abiga).

5 – 6 a. laps oskab kokku lugeda ja võrrelda, keda on rohkem/vähem/kes puudub.

6 – 7a. laps oskab kokku lugeda ja võrrelda, keda on rohkem/vähem/kes puudub.

4 – 5a. laps tunneb „eile – täna – homme“ tähendust, nimetab nädalapäevi, kuud (märts), aastaaega (kevad).

5 – 6a. laps tunneb „ eile – täna – homme“ tähendust, nimetab nädalapäevi, kevade kuid (märts, aprill, mai), aastaaegu (talv, kevad, suvi, sügis).

6 – 7a. laps teab nädalapäevade nimetusi ja järjekorda. Teab kuude nimetusi ning enda sünnikuud ja päeva. Teab aastaaega.

4 – 5a. laps oskab nimetada erinevaid ilmastikunähtusi (lumi sulab, õues on külm / soe; ojakesed voolavad; päike soojendab, …).

5 – 6a. laps nimetab ilmastikunähtusi ja kirjeldab neid (lumi sulab, õues on külm / soe, ojakesed voolavad, jääpurikad tilguvad, päike soojendab, puudele tulevad pungad).

6 – 7a. laps selgitab ilmastikunähtuste seost aastaaegadega. (lumi sulab, õues on külm / soe, ojakesed voolavad, jääpurikad tilguvad, päike soojendab, puudele tulevad pungad, väljas on valgem, saabuvad esimesed linnud). Laps kirjeldab kevadet plakati  järgi.

4 – 5a. laps teab sõnu : hea, paha, lõbus, nukker tuju.

5 – 6 a. laps teab sõnu: hea, paha, lõbus, nukker, mõtlev, kuri, jonnakas tuju.

6 – 7a. laps teab sõnu : hea, paha, lõbus, nukker, mõtlev, kuri, jonnakas tuju. Laps oskab seletada, miks tal on selline tuju.

 4 – 5a. laps teab kevadlilli: maikelluke, lumikelluke, nartsiss, tulp.

5 – 6 a. laps teab kevadlilli: maikelluke, lumikelluke, võilill, sinilill, tulp, nartsiss.

6 – 7a. laps teab kevadlilli: maikelluke, lumikelluke, võilill, sinilill ,nartsiss, tulp, hüatsint, priimula.

4 – 5a./ 5 – 6a. /6 – 7a. laps teab sõrme ja käemängu ja oskab mängida. 

4 – 5a. /5 – 6a./ 6 – 7a. laps teab liikumismänge ja oskab mängida.

Sissejuhatus õppepäeva

 MINA JA KESKKOND INTEGREERITUD KEELE JA KÕNEGA ·         Nädala sõnavara: Kevadlilled metsas: maikelluke, lumikelluke, võilill, sinilill.

Kevadlilled aias: nartsiss, tulp, hüatsint, priimula. Õis, vars, lehed ( pikad/ lühikesed, kitsad / laiad, rohelised). 

·         Presentatsioon : „Lilled kevadel“

·         Did. Mäng „Arva ära, mis lill see on“

·         Tööleht: „Joonista, mida vajab lill kasvamiseks“

·         Proov emadepäevaks „Lepatriinu jalutuskäik“

·         Laulud  ja mängud emadepäevaks ja lõpupeoks

4 – 5a. laps teab kevadlilli: maikelluke, lumikelluke, nartsiss, tulp.

5 – 6 a. laps teab kevadlilli: maikelluke, lumikelluke, võilill, sinilill, tulp, nartsiss. Laps teab lille osi: õis, vars, lehed.

6 – 7a. laps teab kevadlilli: maikelluke, lumikelluke, võilill, sinilill ,nartsiss, tulp, hüatsint, priimula. Laps teab lille osi: õis, vars, lehed.

4 – 7a. laps teab, et lilled vajavad kasvamiseks vett, soojust ja valgust.

4 – 7a. laps teab laule ja mänge emadepäevaks ja lõpupeoks.

 

 

 

 

 

 

 LUGEMINE JA KIRJUTAMINE ·         Tööleht „Kirjuta ja värvi“ (lill ja lille nimetus)

·         Did. mäng „Mis täht puudub?“

 4 – 5a. laps tunneb sõnades ära õpitud tähed ja nimetab neid. Laps oskab joonistada üle , kirjutada sõnad üle ja värvida.

5 – 6a. laps kirjutab õigesti üksikuid sõnu,  kus on tuttavad tähed.  Laps oskab joonistada üle, kirjutada sõnad üle ja värvida.

6 – 7a.. laps kirjutab õigesti üksikuid sõnu trükitähtedega (nt oma nime) ja sõnu, kus on tuttavad tähed. Laps oskab oma nime ja perekonnanime kirjutada. Laps oskab joonistada üle, kirjutada sõnad üle ja värvida.

 

 MATEMAATIKA

·         Did. Mäng: «Võrdle. Leia samasugused lilled“

·         Tööleht: “Kirjuta puuduvad numbrid“

4 – 5a. laps teab numbreid 0st kuni 10ni.

5- 6a. laps teab numbreid 0 st kuni 12ni.

6 – 7a. laps teab numbreid 0st kuni 12 ni.

 KUNST ·         Kleepetöö : „Hüatsindid“ (galeriiks)

·         Joonistamine  + aplikatsioon : „Lilled“

4 -5a. Kortsutab iseseisvalt pehmet paberit ning rebib paberist tükke. Katab aluspinna liimiga, liimib kujundeid.

5 -6a. Rebib ja lõikab paberist ribasid ja kujundeid ning kleebib need sõltuvalt töö olemusest.

6 – 7a. Kujundab või täiendab oma tööd, kleepides sellele erinevast materjalist tükke, objekte jne.

 ÕUESÕPE ·         Kevade tunnused

 ·         Õppekäik + tööleht: „Värvi, mida märkasid õppekäigul!“ (vaatleme kevadlilli ka).

·         Mäng: „Maa –vesi – õhk – tuli“

·         Liikumismängud:, „Ali – Babaa“ , „Igal linnul oma pesa“ , „ Rebane ja siilid“; „Meri lainetab üks“.

 4 – 5a. laps oskab nimetada erinevaid ilmastikunähtusi (õues on külm/ soe; lumi sulab; ojakesed voolavad; päike soojendab).

5 – 6a. laps nimetab ilmastikunähtusi ja kirjeldab neid (õues on külm/ soe; ojakesed voolavad; päike soojendab; lumi sulab; puudele tulevad pungad; väljas on valgem).

6 – 7a. laps selgitab ilmastikunähtuste seost aastaaegadega (õues on külm / soe; ojakesed voolavad; päike soojendab; lumi sulab; puudele tulevad pungad; väljas on valgem; saabuvad esimesed linnud; jääpurikad tilguvad).

4 – 7a. laps oskab jälgida ümbritsevat loodust ning märgata erinevaid loodusobjekte (Kass/koer jalutab, liblikas lendab, päike paistab /ei paista, taevas on selge / taevas on pilves, lilled õitsevad, linnud lendavad / laulavad, linnupesa on puu otsas,  tiigis pardid ujuvad, rohi tärkab, tuul puhub / ei puhu, söögimajad/pesakastid on puu otsas).

4 – 5 a.laps teab, et loomad elavad maismaal, kalad elavad vees, linnud lendavad õhus, kivi ei põle.

 6– 7a.laps oskab kiirelt reageerida ja nimetada elusolendeid ja eluta objekte teda ümbritsevast elust.

4 – 7a. laps oskab mängida liikumismänge.